Canon-Banner_1 Canon-Banner_2
Актуализирано на 6:51 / 11-мар-2019

Общи условия на промоция на Canon CEE за системата EOS R

1. ПРОДУКТИ ОТ ПРОМОЦИЯТА, ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА И УЧАСТНИЦИ

 

1.1 Тази промоция е в сила само за закупуване на комбинация (1 фотоапарат и 1 обектив) от продуктите, посочени по-долу ("Промоционални продукти"), на територията на България от упълномощени търговци (изброени в т. 9. Търговци, участващи в промоцията) между 27.2.2019 и 30.6.2019 включително ("Период на промоцията"). Промоционалните продукти могат да бъдат продавани като фотоапарат без обектив или като част от комплект с обектив или пакет, но за всеки комплект или пакет може да се прави само ЕДНА заявка за участие в промоцията. Покупките трябва да са действителни покупки, направени в брой или с равностойни платежни средства.

1.2 Всички участници трябва да имат навършени 18 години и да са постоянно пребиваващи в Европейското икономическо пространство или Швейцария (ЕИП) (“участник”).

1.3 Счита се, че всички участници приемат да са правно обвързани от настоящите общи условия.

1.4 Всички продукти трябва да са закупени в България и трябва да са доставени и дистрибутирани до търговците на дребно от Canon CEE GmbH ("Canon") или компании от групата Canon, опериращи в Европейското икономическо пространство.  Моля, проверете при продавача дали това е така, за да избегнете евентуално разочарование. Интернет магазините трябва да имат показан регистриран/пощенски адрес в България.

1.5 Всички промоционални продукти трябва да са нови и оригинални продукти с марката Canon.  Покупките на продукти втора употреба, на фабрично възстановени или рециклирани продукти, както и на фалшифицирани продукти или такива, които по някакъв начин нарушават правата на интелектуална собственост на групата компании Canon (включително, но не само, неупълномощен или “сив” внос), не отговарят на изискванията за участие в промоцията.

2. КАК ДА УЧАСТВАТЕ

2.1 За да се включи в промоцията, участникът трябва да закупи два промоционални продукта в България в рамките на промоционалния период и да подаде валидна онлайн заявка между 27.2.2019 и 14.7.2019.

2.2 Заявките трябва да бъдат подадени чрез напълно и правилно попълнен (включително посочване на валидни в ЕИП серийни номера на продуктите) онлайн формуляр за заявка на canon.bg/eos-r-promo/ Участниците трябва да сканират и прикачат към онлайн формуляра на заявката копия от касовите бележки или потвържденията на поръчките за интернет покупки.  В рамките на 28 часа участниците ще получат имейл, потвърждаващ, че заявката им е била получена.

2.3 Продуктите от промоцията са налични до изчерпване на количествата. Canon не носи отговорност в случай, че даден търговец на дребно не достави поръчани промоционални продукти в рамките на периода на промоцията.

2.4 Canon няма да обработва заявки, получени след крайния срок за приемане на заявки, а именно 14.07.2019 г. Canon няма да обработва заявки, за които е преценил, че са непълни или нечетливи. Canon не носи отговорност за заявки, които са се забавили или не са пристигнали успешно.

2.5 Може да се подава само по една заявка за закупен промоционален продукт.

2.6 Заявки, подадени от фирми или от лица, които закупуват повече от 2 промоционални продукта (1 фотоапарат и 1 обектив) в рамките на периода на промоцията, с изключение на случаите, когато съответните продукти влизат в комплекти или пакети, както е описано в точка 1.1), не могат да участват в тази промоция.

2.7 Тази промоция не може да се използва във връзка с друга промоция.

3. ПРЕВОД НА ПРЕМИЯ

3.1 Участниците ще получат премии в размерите, посочени при покупката на промоционалните продукти.

3.2 След като получи и потвърди заявката, Canon ще уреди плащането чрез директен IBAN банков превод по банковата сметка на участника. Не се допуска предоставянето на алтернативни видове премии и плащане в брой.

3.3 Canon ще се постарае да преведе сумата в рамките на 28 дни от получаването на пълна и валидна заявка.

3.4 Ако участникът не е посочил някоя от валутите, предложени във формуляра за участие, Canon има правото да избере такава по свое усмотрение.

3.5 За всяка валидна заявка се извършва само по един IBAN банков превод.

3.6 Ако сте регистрирано по ДДС лице в България и получите премия в брой, това може да намали облагаемата стойност на вашата покупка и да се наложи да намалите платения данък ДДС със съответната сума.

4. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

4.1 Организатор на промоцията е Canon CEE GmbH, регистриран на адрес Oberlaaer Strabe 233, 1100 Vienna, Austria.

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

5.1 В максималната степен, разрешена от закона, Canon не носи отговорност за каквато и да било загуба, щета или вреда, причинена по какъвто и да било начин и понесена от който и да било участник в тази промоция. Все пак, нищо в настоящите условия не изключва или ограничава отговорността на Canon за телесни повреди или смърт, причинени от доказана небрежност от страна на служители или представители на Canon..

5.2 Canon си запазва правото да отменя, допълва и/или изменя тази промоция по всяко време, без да носи каквато и да е отговорност.

5.3 Canon си запазва правото да проучва всяка една заявка за съответствие с посочените тук условия и да изисква допълнителна информация и документи. Canon си запазва правото да отхвърля заявки и/или участници при подозрение за злоупотреба с промоцията. Решенията на Canon във връзка с промоцията са окончателни и във връзка с тях не се извършва кореспонденция.

6. ДАННИ

6.1 Canon Europa NV, 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB е администратор на данни по отношение на всички лични данни, предоставени от участниците. Всички предоставени ни лични данни ще се обработват от Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ирландия за целите на провеждането на промоцията и, ако е приложимо, за маркетингови цели – в случаите, когато участниците са потвърдили съгласие да получават маркетингови съобщения от Canon. Предоставените лични данни се обработват по сигурен начин и могат да бъдат прехвърлени на защитен сървър извън EEA.

6.2 Личните данни, предоставени от Вас, са предмет на Политиката за поверителност на Canon http://www.canon.bg/privacy-policy/.

7. ЗАКОНИ И ЮРИСДИКЦИЯ

 

Настоящите общи условия и всички спорове, произтичащи от или във връзка с тях, се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Австрия и са предмет на неизключителната юрисдикция на австрийския съд.

8. ПРОМОЦИОНАЛНИ ПРОДУКТИ И ТЕХНИТЕ ПРЕМИИ

 

Промоционални продукти

Премия при покупка с EOS R

Премия при покупка с EOS RP

EOS R

 

 

EOS RP

 

 

RF 50mm f/1.2 L USM

1,000 лв.

800 лв.

RF 28-70mm f/2 L USM

1,200 лв.

1,000 лв.

RF 35mm f/1.8 MACRO IS STM

600 лв.

400 лв.

EF 35mm f/1.4L II USM

900 лв.

700 лв.

EF 50mm f/1.4 USM

600 лв.

400 лв.

EF 85mm f/1.4L IS USM

800 лв.

600 лв.

EF 16-35mm f/4L IS USM

700 лв.

500 лв.

EF 16-35mm f/2.8L III USM

1,000 лв.

800 лв.

EF 24-70mm f/4L IS USM

700 лв.

500 лв.

EF 70-200mm f/4L USM 

600 лв.

400 лв.

EF 70-200mm f/4L IS II USM

800 лв.

600 лв.

EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM

1,000 лв.

800 лв.

EF 100mm/1:2,8 USM Macro

600 лв.

400 лв.

EF 100mm f/2.8L Macro IS USM

700 лв.

500 лв.

9. ТЪРГОВЦИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОМОЦИЯТА:

  • Фотосинтезис
  • Фотопавилион
  • Фотосвят
  • Деком