Canon-Banner_1 Canon-Banner_2
Posodobljeno 8:31 / 05-mar-2019

 

Pogoji in določila promocijske akcije sistema EOS R podjetja Canon CEE

 

1. PROMOCIJSKI IZDELKI, TRAJANJE PROMOCIJE IN SODELUJOČI

1.1. Promocija velja le za nakupe v teh Pogojih in določilih navedenih izdelkov, kupljenih v kombinaciji (1 fotoaparat in 1 objektiv) (dalje promocijski izdelki), in to pri pooblaščenih slovenskih trgovcih v Sloveniji, in traja od 27. 2. 2019 do vključno 30. 6. 2019 (dalje promocijsko obdobje). Promocijski izdelki se lahko prodajajo le kot ohišje fotoaparata ali kot del kompleta, vendar se sme za vsak komplet ali paket vložiti le EN zahtevek. Nakupi morajo biti resnični nakupi za denar ali njegov ekvivalent.

1.2. Sodelujoči morajo biti fizične osebe, stare v trenutku sodelovanja v promociji vsaj 18 let, in morajo imeti stalno prebivališče v Sloveniji (dalje sodelujoči).

1.3. Šteje se, da so se vsi udeleženci strinjali, da jih s sodelovanjem v tej promociji zavezujejo ti pogoji in določila.

1.4. Vsi izdelki morajo biti kupljeni pri slovenskih trgovcih, ki sodelujejo v akciji. Trgovcem jih morajo dobaviti podjetje Canon CEE GmbH (»Canon«) ali katera od družb iz skupine Canon s sedežem v EGP. Prosimo, preverite pri svojem prodajalcu, ali nakup spada v okvir promocijske akcije, da ne bi bili morda razočarani. Internetne trgovine morajo navesti registrirani/poštni naslov v Sloveniji.

Trgovci, ki sodelujejo v akciji, so:

Big Bang, d. o. o.

Foto Beseničar, d. o. o.

Foto Format, d. o. o.

Foto Grad, d. o. o.

Mimovrste, d. o. o.

Tridist, d. o. o.

1.5. Vsi promocijski izdelki morajo biti novi, originalni Canonovi izdelki. Nakupi rabljenih, popravljenih ali obnovljenih izdelkov ali ponaredkov oziroma izdelkov, ki kakor koli kršijo pravice intelektualne lastnine Canonovih podjetij (to na primer vključuje, a ni omejeno na, nepooblaščeno uvožene ali »sive« izdelke), ne bodo upravičeni do sodelovanja v tej promocijski akciji.

2. KAKO SODELOVATI

2.1. Kdor želi sodelovati v promocijski akciji, mora v času promocijskega obdobja, kupiti dva promocijska izdelka pri sodelujočem trgovcu v Sloveniji IN od srede, 27. 2. 2019, do nedelje, 14. 7. 2019, do polnoči predložiti prek spleta veljavni zahtevek.

2.2. Predloženi zahtevki morajo vključevati pravilno in v celoti izpolnjen Canonov spletni obrazec za zahtevek (vključno z navedbo veljavne serijske številke izdelka), ki je na voljo na naslovu: : www.canon.si/eos-r-promo/  Sodelujoči morajo račun skenirati in kopijo naložiti na spletni obrazec; pri nakupu prek spleta pa morajo naložiti potrdilo o naročilu. V 28 urah bodo prejeli e-poštno sporočilo s potrdilom, da je bil njihov zahtevek sprejet.

2.3. Promocijski izdelki bodo na voljo glede na razpoložljivost zalog. Če morda trgovci v promocijskem obdobju ne izpolnijo naročil promocijskih izdelkov, za to ni odgovoren organizator promocijske akcije.

2.4. Canon ne bo obdelal zahtevkov, prejetih po zaključnem datumu za posredovanje zahtevkov, to je ob polnoči v nedeljo 14. 7. 2019. Prav tako ne bo obdelal nepopolnih ali nečitljivih zahtevkov. Canon ne sprejema odgovornosti za izgubljene zahtevke ali zahtevke, prispele z zamudo.

2.5. Za posamezni kupljeni izdelek je mogoče predložiti samo en zahtevek.

2.6. Do sodelovanja v tej promocijski akciji niso upravičene fizične in pravne osebe, ki kupujejo večje količine izdelkov (več kot dva promocijska izdelka (1 fotoaparat in 1 objektiv) v času promocijskega obdobja, razen če ti izdelki niso sestavni del kompletov ali paketov, kot je opisano v določbi 1.1.).

2.7. Te promocijske akcije ni mogoče kombinirati z drugimi promocijskimi akcijami organizatorja.

3. VRAČILO DENARJA (CASHBACK)

3.1. Sodelujoči bodo prejeli vračilo dela kupnine v zneskih, prikazanih ob nakupu promocijskih izdelkov.

3.2. Canon bo po prejemu in preverjanju zahtevka poskrbel za neposreden prenos plačila na bančni račun (IBAN) sodelujočega. Zagotovljena ne bo nobena druga možnost vračila (v gotovini ali s čekom).

3.3. Canon si bo prizadeval, da bo bančno nakazilo izvedeno najkasneje v 28 delovnih dneh od potrditve veljavnosti zahtevka.

3.4. Če sodelujoči ne izbere ene od valut, ki so na voljo v obrazcu zahtevka, se lahko ena dodeli po absolutni diskreciji podjetja Canon.

3.5. Na podlagi enega veljavnega zahtevka bo izdano samo eno IBAN plačilo.

3.6. Če ste zavezanec za plačilo DDV v Sloveniji in prejmete povračilo dela kupnine, se lahko zmanjša obdavčljiva vrednost vašega nakupa in boste zato morda morali ustrezno zmanjšati znesek svojega vstopnega davka.

4. ORGANIZATOR

4.1. Organizator promocije je Canon CEE GmbH, Oberlaaer Straße 233, 1100 Dunaj, Avstrija.

5. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

5.1. Podjetje Canon ni odgovorno za nikakršno izgubo, škodo ali poškodbo, ne glede na vzrok, ki bi v okviru te promocije lahko doletela sodelujoče. Vendar nič od tega, kar je navedeno v teh pravilih, ne izključuje ali omejuje Canonove odgovornosti za morebitne telesne poškodbe ali smrt, če bi do teh prišlo zaradi dokazane malomarnosti Canonovih zaposlenih ali predstavnikov.

5.2. Canon si pridržuje pravico, da brez kakršne koli odgovornosti to promocijo kadar koli odpove, dopolni in/ali spremeni. 

5.3 Canon si pridržuje pravico do revizije vseh zahtevkov za zagotovitev skladnosti s temi določili in pogoji ter pravico, da zahteva dodatne informacije in dokazila. Canon si pridržuje pravico, da izključi zahtevke in/ali sodelujoče, če sumi, da se promocija na kakršen koli način zlorablja. Canonove odločitve v zvezi s promocijo so dokončne in brez nadaljnje korespondence.

6. PODATKI

6.1. Obdelovalec katerih koli osebnih podatkov, ki jih predložijo sodelujoči, je Canon Europa N. V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB . Vse oddane osebne podatke, potrebne za administrativne posle v zvezi s to promocijo, in za marketinške namene, če je to primerno in če sodelujoči dajo soglasje za prejemanje Canonovih marketinških sporočil,  obdela Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irska. Oddani osebni podatki se varno shranijo in se lahko prenesejo na varen strežnik zunaj Evropskega gospodarskega prostora.

6.2 Osebni podatki sodelujočih so predmet Canonovega pravilnika o varovanju zasebnosti potrošnikov http://www.canon.si/privacy-policy/

7. ZAKONODAJA IN PRISTOJNOST

7.1. Ta določila in pogoje ter vse spore, ki izhajajo iz njih ali v povezavi z njimi, urejajo in tolmačijo avstrijski zakoni in so  zanje neizključno pristojna avstrijska sodišča.

8. PROMOCIJSKI IZDELKI

 

Vrednost CB (EUR)

 

EOS R

EOS RP

RF 50mm f/1.2 L USM

500

400

RF 28-70mm f/2 L USM

600

500

RF 35mm f/1.8 MACRO IS STM

300

200

EF 35mm f/1.4L II USM

450

350

EF 50mm f/1.4 USM

300

200

EF 85mm f/1.4L IS USM

400

300

EF 16-35mm f/4L IS USM

350

250

EF 16-35mm f/2.8L III USM

500

400

EF 24-70mm f/4L IS USM

350

250

EF 70-200mm f/4L USM 

300

200

EF 70-200mm f/4L IS II USM

400

300

EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM

500

400

EF 100mm/1:2,8 USM Macro

300

200

EF 100mm f/2.8L Macro IS USM

350

250

 

Canon CEE, februar 2019

Vse pravice pridržane.